Ειδικές Κατασκευές

Το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό μας, μπορεί να υλοποιήσει κάθε ιδέα με βάσει τις απαιτήσεις σας και τις ανάγκες σας, μέσα στα όρια που επιτρέπει το υλικό. Από την ιδέα, περνάμε στον σχεδιασμό και την μελέτη της κατασκευής και ανάλογα με τον βαθμό δυσκολίας, η παράδοση γίνεται από μια έως επτά εργάσιμες ημέρες.